Bianca Buurman geeft een inhoudelijke lezing over het belang van de indicatiestelling binnen de wijkverpleging. Ook blikt ze hiermee richting de toekomst: welke inhoudelijke boodschap willen we meegeven aan het nieuw te vormen kabinet over de indicatiestelling binnen de wijkverpleging?