Jet Bussemaker zal je gaan inspireren waarom de wijkverpleging zo’n belangrijke rol heeft in het toekomstige zorglandschap. Waarbij de link ook wordt gelegd met de indicatiestelling en de boodschap vanuit RVS voor meer aandacht naar preventie. Om uiteindelijk tot de vraag te komen welke inspiratie-volle boodschap jij wil meegeven aan het nieuwe kabinet over de indicatiestelling binnen de wijkverpleging!